SIKÇA SORULAN SORULAR

Aşağıda yer alan sorular değişik zamanlarda Üniversitemiz Farabi Koordinatörlüğüne öğrenci ve öğretim üyeleri tarafından sorulan sorulardan oluşmaktadır. Soruların cevapları genel olarak Farabi Yönetmeliği (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK) ve Mali Esas ve Usullerde (YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, BU KAPSAMDA YAPILACAK ÖDEMELER İLE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN ESAS VE USULLER) yer almaktadır. Sorulara ilişkin bağlayıcı olan ilgili mevzuatta yer alan hükümlerdir. Cevaplar konunun daha açık anlaşılmasına katkı sağlamak üzere hazırlanmıştır. 
 
1) Farabi Değişim Programından öğretim görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat öğretim görevlileri aynı zamanda yüksek lisans veya doktora öğrencisi iseler, öğrenci olarak programdan faydalanabilirler.

2) Farabi Değişim Programından araştırma görevlileri yaralanabiliyor mu?

Hayır. Fakat araştırma görevlileri, aynı zamanda öğrenci iseler öğrenci olarak programdan faydalanabilirler. Bu dönem içinde kurumları tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yolluksuz-yevmiyesiz görevli sayılmaları ve gerekli işlemlerin tamamlanması gerekir.

3) Yüksek lisans ve doktora öğrencileri programdan faydalanabilirler mi?

Evet.

4) Yüksek lisans öğrencileri birinci dönemlerinde programdan faydalanabilirler mi?

Hayır.

5) Tez aşamasındaki yüksek lisans öğrencileri de programdan faydalanabilirler mi?

Evet.

6) Açıköğretim öğrencisi Farabi Değişim Programından yararlanabiliyor mu?

Açıköğretim öğrencileri bu programdan yararlanamaz.

7) Meslek Yüksekokulu öğrencileri programdan faydalanabilecekler mi?

Evet.

8) Devlet üniversitesi öğrencileri ve öğretim üyeleri vakıf üniversitelerine gidebilecekler mi?

Evet. Fakat öğrenciler burssuz, öğretim üyeleri de ödeneksiz olarak gidebilirler.

9) Vakıf üniversitesi öğrencileri Farabi programından burs alabilecekler midir?

Hayır.

10) Öğrenciler farklı bölümlerden denk dersleri alacak şekilde programdan yararlanabilirler mi?

Evet. Uygulama bölümlerin onaylarına tabidir. 

11) İngilizce programlara başvurmak için yeterlilik belgesi istenmekte midir? Gidilecek üniversite sınavı yapabilir mi?

İngilizce düzeyini gösteren belge istenir. Öğrenim protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla, gidilecek üniversite sınav yapabilir. Türkçe programlarda böyle bir zorunluluk yoktur.

12) Kıbrıs ve Türkî Cumhuriyetlerdeki üniversiteler programa dâhil midir?

Hayır.

13) Öğretim üyeleri kendi gitmeyi istedikleri üniversitelere mi başvuracaklar yoksa üniversiteler kendi ihtiyaçlarına göre alan mı belirtecekler?

Programa ilişkin tüm işlemler ilgili öğretim üyelerinin kurum koordinatörlükleri tarafından gerçekleştirilecektir. Öğretim üyelerinin programa katılmak için gerekli belgeleri tamamlaması yeterli olacaktır.

14) Öğretim üyesi seçiminde gidecek öğretim üyelerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, öğretim üyesi talep eden kurumun öğretim elemanının gireceği derslerin adlarını ve ders saatlerini de bu talebinde belirtmesi gerekmez mi?

Öğretim üyesi hareketlilik programında bu hususların tamamı yer almalıdır.

15) Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından kaç defa faydalanabilirler?

Öğretim üyeleri Farabi Değişim Programından her bir eğitim-öğretim yılında sadece bir kez olmak üzere istedikleri sayıda faydalanabilirler. Fakat Farabi Değişim Programı, değişimden yararlanmamış öğretim üyelerine öncelik verir.

16) Üniversiteler programa nasıl dâhil olurlar?

Programa katılmak isteyen üniversitelerin öncelikle başka üniversitelerle protokol imzalamaları gerekmektedir.

17) Bölümlerin kendi aralarında protokol imzalamaları yeterli midir?

Bölümlerin ya da fakültelerin protokol imzalama yetkileri yoktur. Protokoller sadece kurumlar adına yapılabilir.

18Değişime ilişkin olarak protokol imzalanan her üniversite için ayrı kontenjan oluşturmak gerekmekte midir?

Evet.

19Öğrenci başvurularını kabul etmek için gönderici üniversitenin neler yapması gerekmektedir?

Öğrenci başvurusu kabul edebilmek için üniversitelerin öncelikle Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri kurmaları ve Koordinatör belirlemeleri gerekmektedir. Diğer üniversiteler ile protokol imzaladıktan sonra başvuruları alabilirler.

20) Farabi Kurum Koordinasyon Ofisleri üniversite bazında bir tane mi olacak yoksa fakülte, enstitü, vb. gibi yerlerde ayrı birimler mi açılacak?

Yüksek öğretim kurumlarında sadece bir tane Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi oluşturulur. Kurumlar birim ofislerini ihtiyaç duyuyorlarsa istedikleri kadar oluşturabilirler.

21) Öğrenciler ve öğretim üyeleri değişimden faydalanabilmek için kendi üniversitelerinin protokol imzaladığı üniversiteleri mi seçmek zorundadırlar?

Evet.

22) Programdan faydalanacak kişilerin listesi YÖKe gönderilecek midir?

Evet.

23) Gönderilecek kişi sayısında sınırlama var mıdır?

Hayır. Çok sayıda protokolle mümkün olduğunca çok kişi programdan faydalandırılabilir. 

24) Protokoller hangi düzeyde imzalanacak?

Protokoller, üniversite rektörlükleri nezdinde imzalanacaktır. 


25) Yönetmelikteki şartları karşılayan ve değişim için başvuruda bulunan öğrenci/öğretim üyesi sayısı belirtilen kontenjandan fazla olursa, başvuranlar arasından yapacağımız seçim için kriterimiz ne olacak?

Öğrenciler için ders durumları ve not ortalaması gibi hususlar sıralamada dikkate alınır. Öğretim üyeleri programdan daha önce yararlanmayanlara öncelik tanınabilir. 
26) Yabancı dil sınavını eğer üniversite yapacaksa hangisi yapacak, gelinen üniversite mi yoksa kendi çalıştığı üniversite mi? Ve bu yabancı dil sınavını hangi birim yapacak? Soruların kapsamı ne olacak?

Protokol aşamasında aksine bir talep yoksa öğrencinin esas kayıtlı olduğu üniversite sınavı yapabilir. Ancak Öğrenim Protokollerinde tanımlanmak ve önceden öğrencilere duyurulmak şartıyla gidilecek üniversite de sınav yapabilir.

27) Öğrenci değişimdeki üniversitedeyken atılmayı gerektirecek bir suç işlerse cezalandırma ne yolla yapılacak?

Öğrenci atılmayı gerektiren bir suç işlediğinde, öğrencinin dosyası kendi üniversitesine gönderilir ve gerekli işlemler üniversitesi tarafından yapılır. 

28) Öğretim üyelerini Farabi Değişim Programı çerçevesinde gidecekleri üniversite şehrine ulaşım masrafları Program tarafından karşılanacak mı?

Mali Esas ve Usullerde belirtildiği üzere, Öğretim üyelerinin harcırahları, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde ödenir ve bu ödeme program tarafından karşılanır.

29) Başka birime gidecek olan öğretim üyesine kalacak yer temin edilecek mi?

Zorunlu değildir.

30) Gidiş gelişlerde harcırah uçağa göre mi belirlenecek?

Harcırah Kanununa göre.

31) Görevlendirmeler hangi maddeye göre yapılacak? Geliştirme ödeneği gidilen üniversiteye mi göre ödenecek?

Görevlendirmeler ders verme ile ilgili mutat görevlendirme kuralları çerçevesinde yapılır. Geliştirme Ödeneği gidilen kuruma göre ödenir.

32) Ders saatleri ve ders sayıları nasıl düzenlenecek? Bu hususta bir sınırlama var mı?

Kurul Kararı olarak öğretim üyeleri zorunlu ders saati dışında haftada en fazla 6 saat derse girebilir.

33) Ders ücreti ödeniyorken yükün fazlası mı esas alınacak? Ders yükünü doldurmada, kendi kurumundaki tez yöneticiliği ve Uzmanlık alan dersleri dikkate alınacak mı?

Zorunlu ders yükünden ayrı olarak en fazla 6 saat derse girilebilir.

34) Gideceği üniversitede ders saatleri dışında kendi üniversitesine gidilip gelinebilir mi?

Hayır.
35) Çalışma ofisi sağlanacak mı?

Gidilen kurumca, kendi öğretim üyelerine sağlanan imkânları bu programla gelen öğretim üyelerine de sağlaması beklenir.

36) Ödenek yetersiz olması durumunda öğretim üyesinin talebi doğrultusunda diğer hükümler aynı kalmak şartıyla ne demek? Bu hükümler nelerdir?

Ödemeler dışındaki tüm şartlar.

37) Gidilecek birimin ikili öğretimi varsa oradaki ikili öğretim ek ders ücretinin kaç katı alınacak?

Ödemlerde sadece bir tek oran dikkate alınacak.

38) Öğrenci olarak gittiğimiz üniversitede alttan ders alabiliyor muyuz?

Evet. Kendi kurumunuzda alttan ders almanız gerekiyorsa, gideceğiniz kurumda da alabilirsiniz.

39) Alttan dersi olan öğrenciler başvuruda bulunabilecekler mi? Bunun bir sınırı olacak mı?

Öğrenciler başvurabilir. Ancak kurumlar sıralama yaparken alttan dersi olmayı bir kriter olarak değerlendirmeye tabi tutabilir.

40) Kabul belgesi aldığı halde gideceği kurumda mazeretsiz olarak öğrenimine başlamayan bir öğrenci devamsızlık hakkını doldurmadan kendi kurumunda öğrenimine başlayabilir mi?

Hayır.

41) Kabul belgesi almış öğrenciler hem kendi hem de gidecekleri kuruma kayıt yaptırmaları neleri kapsamaktadır?

Öğrenci kendi kurumunda öğrenci kaydı, gideceği kurumda ders kaydı yaptıracaktır.

42) Barınma ile ilgili bir işlem yapılacak mı? Kredi Yurtlar Kurumunda kalan bir öğrenci gideceği kurumun bulunduğu şehirdeki Kredi Yurtlar Kurumunun yurdunda kalabilecek mi? Öğrenci daimi kaldığı Kredi Yurtlar Kurumunun Yurt parasını yatıracak mı?

Bu konuda çalışmalar sürmektedir. Şu an itibariyle herhangi bir barınma imkânı sözkonusu değildir.

43) Farabi öğrencileri aynı akademik yıl içerisinde 2 dönemliğine gidebilirler mi?

Evet gidebilirler.

44) Farabi Değişim öğrencisi programın hangi aşamasında mazeretli veya mazeretsiz vazgeçebilir? Son anda vazgeçen öğrenciye her hangi bir yaptırım uygulanabilecek mi?

Mazeretsiz vazgeçen Farabi öğrencisi programından faydalanamaz.

45) Öğretim üyesi süresi bir yarıyıldan az olabilir mi? Bir haftalığına veya bir aylığına gidebilir mi?

Hayır.

46) Öğretim üyeleri sadece ders vermek amacıyla mı gidebilirler? Proje geliştirme, müfredat geliştirme, konferans, seminer vb. faaliyetlerinde bulunmak amacıyla gidebilirler mi?

Hayır.

47) Faaliyet dönemi sonunda sonuçlar, faaliyeti gerçekleştiren öğretim üyeleri tarafından YÖK e rapor etmesinden ne kast ediliyor?

Öğretim üyeleri, Farabi Programı Kurumsal Ofislerine rapor edeceklerdir. Raporlar YÖKe Ofisler aracılığıyla iletilecektir.

48) Değişim Organizasyonu hibesi gönderilen öğrenci/öğretim üyesi sayısına göre mi belirlenecek?

Evet. Bunlar dikkate alınacaktır.


49) Öğretim üyesi değişimi planlanıyorken, öğretim üyesi gönderen kurum; öğretim üyesi gönderilecek olan kurumla anlaşma sağlanması halinde, YÖKe sunacağı talepte bütçe planını da sunacağı için, öğretim üyesinin gireceği derslerin ve saatlerinin belli olması gerekir mi?

Evet.

50) Öğretim üyesi için gittiği üniversitede vereceği derslerde haftalık alt ve üst ders saati sınırı var mıdır? Bu ek ders ücreti sınav haftalarını da kapsayacak mı?

Öğretim üyelerinin verebilecekleri derslerde alt ve üst sınır yoktur. Makul olunması tavsiye edilir. Sınav haftaları konusunda gidilen üniversite uygulaması geçerlidir.

51) Değişim kapsamında eş ve çocuklar üniversitenin sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edebilecekler mi?

Evet.

52) Eğer gidecekleri üniversitede kendi bölümleri yoksa öğrenciler başka bir bölüme devam edebilirler mi?

Derslerin denkliklerinin kabul edilmesi gerekir.

53) Öğrenciler ve öğretim üyeleri için hibeler nasıl v ene zaman ödenecek?

Aylık olarak ve kendi kurumlarının koordinasyon ofisleri tarafından.


54
Mevzuatta birinci sınıfta okuyanlar başvuramaz deniliyor, 2. sınıf için 1. sınıfın ikinci yarısında başvuru yapabilirler mi?

Evet.

55) Başvurular nereye ve nasıl yapılacak?

Başvurular öğrenci veya öğretim üyelerinin kendi üniversitelerinin Farabi Koordinasyon Ofislerine ve şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

56) Başvuruda hangi evrakların teslim edilmesi gerekmektedir?

Başvuru belgesine ek olarak transkript ve diğer belgeler de ofis tarafından istenecektir. Başvuranların kendi üniversitelerindeki ofislerden bunu takip etmeleri gerekmektedir. 

57) Hangi üniversitelere gidilebilir?

Öğrenci veya öğretim üyeleri kendi üniversitelerinin protokol imzalamış olduğu herhangi bir üniversiteye gidebilirler.

58) Daha önce Erasmus programından faydalananlar da Farabi programından faydalanabilirler mi?

Evet.

59)Sadece öğretim üyesi değişimi yapılabilir mi?

Evet.

60) Programdan yararlanmak için ALES şartı var mıdır?

Hayır.

61)Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri olan Araştırma Görevlileri, Uzman ve Öğretim Görevlileri Farabi Değişim Programından faydalanabilirler mi?

yolluksuz-yevmiyesiz, görevli-izinli program kapsamında öğrencilik haklarından yararlanabilirler.
Son Güncelleme: 2011-07-13 11:52:53
               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2024