2020-2021 Farabi Değişim Programı Aday Öğrenci Başvuruları

BAŞVURU TARİHLERİ01-16 MART 2020

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 24 NİSAN 2020

DEĞİŞİME HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: 29 NİSAN   2020 ÇARŞAMBA  GÜNÜ SAAT 10.00’DA  YAPILACAKTIR. TOPLANTI YERİ BU SAYFADA BELİRTİLECEKTİR. 


BAŞVURU ŞARTLARI:
Kimler başvurabilir:

 

  • 1 ve 2. Öğretimde okuyan;
  • Önlisans ve Lisans sınıfının hazırlık ve birinci sınıfını tamamlayan öğrenciler ile yükseklisans ve doktora dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler başvurabililer.
  • Önlisans ve lisans sınıfının birinci sınıfında okuyan öğrenciler 
  • Genel Ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 ve üzerinde olan önlisans ve lisans öğrencileri başvurabilirler.
  • Genel Ağırlıklı Not ortalaması (GANO) 2.50 ve üzeri olan yükseklisans öğrencileri başvurabilirler.
  • Daha önce Farabi Değişim Programından bir veya iki yarıyıl faydalanmış öğrenciler programa tekrar başvuramazlar.
  • Gitmek istenen yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise başvuru formuna varsa yabancı dil puanını gösteren belgede eklenmelidir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1- Aday öğrenci formu* (2 Adet)  (tıklayınız(2 Adet resim forma yapıştırılacaktır.)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 Adet )
3-Transkript ( 2 Adet Enstitü/Fakülte/Yüksekokul sekreterliğinden onaylı) 
4- Poşet Dosya (2 Adet)

5- İki farklı Üniversiteye başvuru yapmak isteyen öğrencilerin yukarıda belirtilen evrakları iki nüsha olarak hazırlaması gerekmektedir.

Anadolu, Dokuz Eylül, İstanbul, İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'ni tercih edecek öğrencilerin ilgili Üniversitelerin Farabi Birimlerinin talebi üzerine web sayfalarına girerek online başvuru formunu doldurup çıktısını alıp duyuruda istenen diğer belgeler ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

*Başvuru formunun bilgisayar ortamında yazılması ve başvuru ofisine tüm evraklar hazırlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemli Not:

1- Başvuru yapılan Üniversitenin belirlediği özel şartlar ve kontenjanlar için ilgili Üniversitenin Farabi sayfasına bakınız.

2- YÖK kararıyla değişime katılacak tüm öğrencilere aylık ödenecek burs tutarı 4 ay süre ile 650,00 TL olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİ: Rektörlük Binası 1.kat Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
İletişim: 0348 814 26 66-1348  /  farabi@kilis.edu.tr

 

 


               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2022