2019-2020 Farabi Değişim Programı Aday Öğrenci Başvuruları

BAŞVURU TARİHLERİ01-15 MART 2019

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI: 25 NİSAN 2019

YERLEŞEN ÖĞRENCİLER İÇİN BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: 29 NİSAN   2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 10.00’DA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KONFERANS SALONUNDA YAPILACAKTIR. 


BAŞVURU ŞARTLARI:
Kimler başvurabilir:

 

  • 1 ve 2. Öğretimde okuyan;
  • Önlisans ve Lisans sınıfının hazırlık ve birinci sınıfını tamamlayan öğrenciler ile yükseklisans ve doktora dönemleri ile esas eğitime başladıkları ilk yarıyılını tamamlayan öğrenciler başvurabililer.
  • Önlisans ve lisans sınıfının birinci sınıfında okuyan öğrenciler 
  • Genel Ağırlıklı not ortalaması (GANO) 2.00 ve üzerinde olan önlisans ve lisans öğrencileri başvurabilirler.
  • Genel Ağırlıklı Not ortalaması (GANO) 2.50 ve üzeri olan yükseklisans öğrencileri başvurabilirler.
  • Daha önce Farabi Değişim Programından bir veya iki yarıyıl faydalanmış öğrenciler programa tekrar başvuramazlar.
  • Gitmek istenen yükseköğretim kurumu tamamen ya da kısmen yabancı dilde eğitim-öğretim yapıyor ise başvuru formuna varsa yabancı dil puanını gösteren belgede eklenmelidir.


BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER :
1- Aday öğrenci formu (2 Adet)  (tıklayınız(2 Adet resim forma yapıştırılacaktır.)
2- Nüfus Cüzdanı fotokopisi (2 Adet )
3-Transkript ( 2 Adet Enstitü/Fakülte/Yüksekokul sekreterliğinden onaylı) 
4- Poşet Dosya (2 Adet)
Önemli Not: Başvuru formunun bilgisayar ortamında yazılması ve başvuru ofisine tüm evraklar hazırlanmış olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

Önemli Not: YÖK kararıyla değişime katılacak tüm öğrencilere aylık ödenecek burs tutarı 4 ay süre ile 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

BAŞVURU BELGELERİNİN TESLİMİ: Rektörlük Binası 1.kat Dış İlişkiler Koordinatörlüğü
İletişim: 0348 814 26 66-1348  /  farabi@kilis.edu.tr

 

 


               

                                                                           Bilgi Islem Daire Baskanligi © 2010-2019